جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
     English | كوردي | سهام
 
  دوشنبه ٠٥ تير ١٣٩٦
 

پروژه هاي توسعه و مديريتي

از پروژه هاي مهمي كه مديريت شركت سيمان كردستان انجام داده است افزايش توليد كارخانه از 2300 تن كلينكر در روز به 3200 تن مي باشد . اين پروژه به طور كامل اجرا شده و در سال 1385 به بهره برداري رسيد .

شركت سيمان كردستان در كنار رشد و توسعه كارخانه از لحاظ كمي و كيفي با توجه به مسائل زيست محيطي زيرساختهاي فضاي سبز را در اولويت قرار داده و پس از اخذ گواهينامه استاندارد ملي ايران از سال 1380 فعاليتها و برنامه ريزيهاي وسيع و مستمري در جهت اجراي استانداردهاي بين المللي ، زيست محيطي ايزو 14000 ، مديريت كيفيت ايزو 9001 و سيستم يكپارچه IMS صورت گرفته است .