صفحه اصلی > انواع محصولات > سيمان پرتلند پوزولاني  

سيمان پوزولاني

*        اين سيمان از لحاظ مقاومت فشاري مي تواند جايگزين سيمان هاي تيپ I و II شود و در مصارف عمومي از آنها استفاده گردد.

*        حرارت هيدراتاسيون آن از محدود مشخص شده براي سيمان هاي با حرارت پايين (تيپ V)  كمتراست لذا ميتوان از آن بعنوان سيمان با گرماي هيدراسيون پايين در بتن ريزي هاي حجيم و درمناطق گرمسير استفاده كرد.

از اين سيمان ميتوان بعنوان سيمان آلكايي پايين استفاده كرد وبراي ساخت كانالهاي آب و فاضلاب (مخصوصا بادرصد پوزولان بالاتر) مناسب است