صفحه اصلی > انواع محصولات > سيمان پرتلند سرباره اي 

سيمان سرباره اي :

نفوذ پذيري كم ، كارآيي بيشتر به دليل جذب هيدروكسيد كلسيم توسط سيليس فعال سرباره و بافت سطحي

صاف تر سرباره ،مقاومت شيميايي بسيار ممتاز در مقابل تهاجم توام املاح سولفات و كلر ، محافظت و سلامت 

آرماتور در مقابل خوردگي و زنگ زدگي

مناطق مورد استفاده :

مناطق حاوي املاح سولفات و كلر ، بتن ريزي هاي حجيم ، سد ها ، پروژه هاي اسكله و بندر سازي ، كانال هاي

آب و فاضلاب ،مسير هاي مترو ، بتن هاي مسلح ، مخازن ذخيره آب و قابل كاربرد با شن و ماسه مستعد براي انجام

واكنش هاي قليايي ، سيليسي ،همچنين قابل كاربرد براي مناطق گرمسير .

موارد منع مصرف :

*    در صورتن نياز به قالب برداري سريع در بتن هاي كم حجم ، نسبت به استفاده از اين نوع سيمان دقت كافي

صورت گيرد .

ویژگیهای سیمان سرباره ای

*   مصرف این نوع سیمان موجب کاهش حرارت هیدراتاسیون ، کاهش تخلخل بتن ها و در صورت وجود رطوبت

خود بخود ترک را ارتقا

می دهند همچنین سیمانی است با حرارت هیدراتاسیون پایین تر ، واکنش قلیایی با شن و ماسه کمتر و خاصیت

ضد سولفاتی بالاتر.