صفحه اصلی > انواع محصولات > سيمان پرتلند كامپوزيتي 

سيمان پرتلند كامپوزيتي :

*    آب بندی بیشتر ، کارآیی بیشتر

*    مقاومت نهایی بالا

*   کارپذیری بهتر ، روانی و قابلیت پمپاژ بیشتر

*    تقاضای آب کمتر

*    کاهش شوره زدن روی بتن

*    چسبندگی بهتر میان اجزا بتن و میلگرد

*    نگهداری و حفظ آب بیشتر در خمیر سیمان

*    مقاومت بهتر در مقابل عوامل شیمیایی بخصوص سولفاتها در آب دریا به دلیل نفوذ پذیری کمتر

موارد منع مصرف :

در هواي سرد و يخ زدگي با احتياط استفاده شود .

براي كارهايي مانند نما كاري و كاشي كاري بعد از سيمان تيپ در اولويت دوم قرار دارد .