جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
     English | كوردي | العربية     
  جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٣
 
 

weather.ir is down
کارخانه

 • سيمان 1
  سيمان كردستان

 • سيمان كردستان
  سيمان

 • سيمان
  سيمان كردستان

 • كارخانه
  سيمان

پیام مدیر عامل

بر تارك بام ايران ، شركت سيمان كردستان به مدد كاركنان سخت كوش و وفادار خود به رشد و پويايي خويش با طراوت هميشگي ادامه مي دهد و دستيابي به افق پيش رو مبتني بر اهداف سازمان را بيش از هر زمان ديگر قابل دسترس مي بيند.

كاركنان ما بر تعهد و مسئوليت عميق خويش در برابر كيفيت محصولات سيمان كردستان و تاثير آن بر سرمايه هاي ملي و پروژه هاي عمراني از هر نوع اعم از كوچك و بزرگ يا خصوصي و دولتي كاملا اشراف دارند و كسب رضايت مشتريان را سرلوحه كارخود مي دانند نگاه و افق ديد ما در شركت سيمان كردستان به محدوده بازارهاي داخلي ختم نمي شود .ما صدور محصولات خويش به بازار كشورهاي همسايه را آغاز نموده و ايمان راسخ داريم با استعانت از پروردگار متعال ، برنامه ريزي هدفمند و سخت كوشي هميشگي كاركنان ورزيده و كاردان شركت سيمان كردستان ، زمان دسترسي به بازارهاي جهاني و كسب سهم بازار از پروژه هاي عمراني در سطح  بين المللي دور نيست .

همه ما پيمان بسته ايم كه عملكرد مان در شركت سيمان كردستان از هر حيث متفاوت و متمايز با رقباي داخلي و خارجي باشد . براي ما كاملا واضح و روشن است كه شرط بقاء رشد و ثبات مجموعه سيمان كردستان چنين حكم مي كند كه همواره يك گام از رقباي خويش جلوتر حركت كنيم . ما بايد بهمواره در نوآوري ، كاهش هزينه ها ، بهبود بهره وري ، سطح دانش كاري ، مشتري مداري ، ارتقاء كيفيت محصولات ، بسته بندي ، زمان تحويل سفارشات و ارايه خدمات مهندسي فروش برتر از ديگران باشيم .

عنايت پروردگار متعال ، عملكرد و سابقه درخشان مجموعه ، همراه با توان و تعلق سازماني تك تك كاركنان شركت سيمان كردستان ضامن دسترسي به اهداف فوق و چشم اندازي فراتر از آنچه بر شمرده شد مي باشد.

 

حسين ابراهيمي صدرآبادي

مدير عامل

اخبار مهم
معرفی محصولات