محصولات سیمان کردستان

توانایی در تولید ۲۷ نوع سیمان مطابق با استاندارد EN اروپا

Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

تولید سیمان‌های سفارشی

با استفاده از تکنولوژی سیلوی مولتی چمبر و روش سایش جداگانه

دارای دپارتمات تخصصی
استفاده از تکنولوژی سیلوی مولتی چمبر
تولید سیمان به روش Separate grinding
تولید سفارشی مطابق با استاندارد EN اروپا
تولید سیمان به روش Separate grinding
تولید سفارشی مطابق با استاندارد EN اروپا

آزمایشگاه بتن

با مجهزترین و مدرن ترین تجهیزات مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی (ISIRI , ASTM)

جدول آنالیز فیزیکی و شیمیایی سیمان های تولیدی