تولید سیمان‌های سفارشی

با استفاده از تکنولوژی سیلوی مولتی چمبر و روش سایش جداگانه

دارای دپارتمات تخصصی
استفاده از تکنولوژی سیلوی مولتی چمبر
تولید سیمان به روش Separate grinding
تولید سفارشی مطابق با استاندارد EN اروپا
تولید سیمان به روش Separate grinding
تولید سفارشی مطابق با استاندارد EN اروپا

سهام و سرمایه

نمودار تغییرات لیست قیمت در سازمان بورس(30 روزه)

قیمت سهام
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
۶,۴۲۰ ریال