صفحه اصلی > اسناد راهبردی شرکت > چشم انداز سازمان 

چشم انداز:

ما پاسخی خواهیم شد به نیاز مصرف کننده تا در راستای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، آغازگر فرهنگ نوینی در تولید، عرضه و مصرف انواع سیمان های آمیخته و ویژه در کشور باشیم.

شرکت سیمان کردستان اولین و بزرگترین تولید کننده سیمان­های خاص و ویژه در ایران و خاورمیانه خواهد شد و بعنوان تنها تولید کننده انواع سیمان­های آمیخته با بیش از 70% مواد افزودنی فعالیت خواهد نمود.

دانش محوری، تنوع وگستردگی محصولات در کنار ارتقاء رضایتمندی مشتریان، سیمان کردستان را از سایر رقبا متمایز خواهد نمود.

 

                                                                                                                                                          فرهنگ ثابتی

                                                                                                                                                                   مدیرعامل