Image

همکاری با ما

حضور در محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی، نخستین مزیت پیوستن به تیم ماست. کار در کنار افراد باانگیزه، متخصص و مسلط به حوزۀ کاری خود، بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی است.

برای پیوستن به ما، چنانچه خود را واجد شرایطِ ارسالِ درخواست کار (با توجه به فرصت های شغلی ارائه شده) می دانید، فرم مربوطه را تکمیل و به آدرس ایمیل kcc.hrm@kordestancement.com ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساسِ رویه‌های سازمانی متعارف در شرکت سیمان کردستان با شما تماس گرفته خواهد شد.

دانلود فرم