برگزاری مراسم روز جهانی کار و کارگر

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

مراسم روز جهانی کارگر روز یکشنبه 1400/2/12 در کارخانه سیمان کردستان برگزار شد .

برگزاری مراسم روز جهانی کار و کارگر

مطالب مرتبط