روز خانواده و تکریم بازنشسته

۰۱ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

در تاریخ دوشنبه۲۶تیرماه ۱۴۰۲ به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان طی مراسمی توسط شرکت سیمان کردستان از بازنشستگان تکریم و قدردانی بعمل آمد.

✍️ روابط عمومی سیمان کردستان


مطالب مرتبط