● برگ زرین دیگری بر افتخارات شرکت سیمان کردستان

۱۷ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه


 دریافت نشان بلورین و کسب رتبه ۳۸ دربین ۲۱۷ شرکت ارزیابی شده در هفتمین کنفرانس جایزه ملی مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل ۳۴۰۰۰ توسط شرکت سیمان کردسـتان
 روابط عمومی شرکت سیمان کردستان


مطالب مرتبط