خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

مراسم تجلیل از صادر کنندگان برگزیده ی نمونه استان کردستان

۲۱ خرداد ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

 مراسم تجلیل از صادر کنندگان برگزیده ی نمونه  استان کردستان

مطالب مرتبط