خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

مناقصه انجام ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه

۲۲ خرداد ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

مناقصه انجام ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد انجام ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه خود را واقع در استان کردستان کیلومتر 5 جاده بیجار به تکاب مجموعا به یک پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 1400.2.4 جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به یکی از نشانه‌های این شرکت مراجعه نمایند

1- دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران خیابان دکتر بهشتی حد فاصله سهروردی و میدان تختی پلاک ۲۲۰ واحد بازرگانی
2- دبیرخانه کارخانه به نشانی بیجار کیلومتر ۵ جاده بیجار- تکاب

زمان حداکثر زمان تکمیل و تحویل اسناد پیشنهادی به نشانه های فوق تا مورخ 1400.2.12 اعلام می گردد

آدرس و تلفن :کردستان


مطالب مرتبط