خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

مناقصه پیمانکاری معدن الوند قلی

۰۹ مرداد ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

مناقصه پیمانکاری معدن الوند قلی

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد، نسبت به عملیات آماده سازی، چالزنی، آتشباری، دپوسازی، بارگیری و حمل سنگ آهک، شیل، مارل و خاک از معدن الوند قلی را مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند همزمان نسبت به بازدید معدن و دریافت اسناد از تاریخ درج این آگهی به مدت 7 روز به نشانی: استان کردستان - کیلومتر 5 جاده بیجار - تکاب- کارخانه سیمان کردستان مراجعه نمایند.

محل دریافت اسناد:

1) دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران خیابان دکتر بهشتی ، حد فاصل سهروردی و میدان تختی، پلاک 220 ، طبقه همکف واحد بازرگانی

2) دبیرخانه کارخانه به نشانی: بیجار، کیلومتر 5 جاده بیجار- تکاب

 


مطالب مرتبط