خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

انتصاب رئیس هیئت مدیره اعتماد ترابر گروس

۱۷ آذر ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

انتصاب رئیس هیئت مدیره اعتماد ترابر گروس

در مورخ 1400/9/2 آقای جواد جعفری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به  عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس منصوب شد.

روابط عمومی سیمان کردستان


مطالب مرتبط