خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

بازدید دانش آموزان از کارخانه به مناسبت هفته مشاغل

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

بازدید دانش آموزان از کارخانه به مناسبت هفته مشاغل

گروهی از دانش اموزان دبیرستان کوثر شهرستان بیجار به مناسبت هفته معرفی مشاغل یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ از کارخانه سیمان کردستان بازدید کردند . در این بازدید کارشناسان کارخانه نکاتی را در باره اصول تولید سیمان  دانش آموزان در میان گذاشتند.همچنین دانش آموزان به بازدید از خطوط تولید کارخانه پرداختند.

✍️ روابط عمومی سیمان کردستان


مطالب مرتبط