خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

ثبت رکورد صادرات کلینکر در شرکت سیمان کردستان

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

ثبت رکورد صادرات کلینکر در شرکت سیمان کردستان

رکورد صادرات کلینکر
میزان صادرات کلینکر سیمان کردستان در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰۰ هزار تن بود که این میزان صادرات  از ابتدای تاسیس کارخانه سیمان کردستان بی سابقه بوده است .و  بر اساس آمار منتشر شده ، به عنوان بیشترین صادرات کلینکر در سالهای اخیر به شمار می آید .
اهمیت اقتصادی صادرات کلینکر ، موجب افزایش توجه شرکت به این امر شده و در سال ۱۴۰۰ به عنوان یکی از مهمترین اهداف شرکت قرار گرفت.
 کشور های حوزه خلیج فارس ، آفریقای جنوبی و چین به عنوان کشورهای هدف صادراتی تعیین و اقدامات مهمی در زمینه بازاریابی و صادرات محصول به این کشورها صورت پذیرفت. 
 شرکت سیمان کردستان توانست علیرغم  وجود مشکلات و محدودیت های فراوانی که پیش رو داشت به این هدف دست یافته و جزو صادرکنندگان نمونه کشور قرار گیرد.


مطالب مرتبط