خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مناقصه سنگ آهن

۰۵ شهریور ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

آگهی مناقصه سنگ آهن

" آگهی مناقصه سنگ آهن"

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد خرید  100،000  تن سنگ آهن  هماتیت مورد نیاز کارخانه خود را  از طریق مناقصه عمومی به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه حداکثر تا تاریخ 05/06/1401 به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند نبش کوچه البرز پلاک 11 طبقه اول ،امور بازرگانی و یا دبیرخانه کارخانه سیمان کردستان به نشانی : بیجار کیلو متر 5 جاده تکاب  مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 07/06/1401  به دفتر مرکزی این شرکت تحویل نمایند.


مطالب مرتبط