سیمان کردستان و دانشگاه صنعتی امیر کبیر تفاهم نامه امضا کردند

۰۶ شهریور ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

سیمان کردستان و دانشگاه صنعتی امیر کبیر تفاهم نامه امضا کردند

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت سیمان کردستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت سیمان کردستان با هدف همکاری و مشارکت در اجرای پروژهای صنعتی صنعت سیمان تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
به گزارش روابط عمومی سیمان کردستان ، باتوجه به اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای تجربه های پژوهشی و صنعتی، نیروی انسانی متخصص و امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی است بنابراین شرکت سیمان کردستان با این دانشگاه تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.
این تفاهم نامه برای مدت ۲ سال منعقد شده است و در صورت نیاز و توافق طرفین این تفاهم نامه تمدید خواهد شد.
به منظور هماهنگی مستمر و لازم برای اجرای این تفاهمنامه و نظارت بر همکاریهای مشترک، کمیته راهبری با ترکیب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نماینده شرکت سیمان کردستان تشکیل می شود.
این تفاهم نامه شامل 11 ماده و در دو نسخه با هدف همکاری و مشارکت در اجرای پروژهای صنعتی صنعت سیمان منعقد شده است.
✍️ روابط عمومی سیمان کردستان


مطالب مرتبط