خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

مراسم تودیع و معارفه نمایندگان هیئت مدیره سرمایه گذاری امید

۲۴ مهر ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

مراسم تودیع و معارفه نمایندگان هیئت مدیره سرمایه گذاری امید

در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ مراسم تودیع و معارفه نمایندگان هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری امید برگزار شد . در این مراسم ضمن تشکر و قدر دانی از زحمات آقایان دکتر حنطه و مهندس فیروزی ، آقایان دکتر تقوی فرد و دکتر یدالهی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره معرفی شدند.

روابط عمومی سیمان کردستان


مطالب مرتبط