خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت اعتماد ترابر گروس

۲۰ دی ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت اعتماد ترابر گروس

آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت اعتماد ترابر گروس


روز یک شنبه ، مورخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱ مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت اعتماد ترابر گروس در محل دفتر مرکزی سیمان کردستان با حضور معاونت برنامه ریزی هلدینگ سیمان و مدیرعامل شرکت سیمان کردستان برگزار گردید .
در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات آقای امیر اطهری مدیرعامل سابق ، آقای جواد جعفری به عنوان مدیرعامل جدید منصوب شد.
روابط عمومی سیمان کردستان


مطالب مرتبط