خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مزایده اقلام مازاد (نو و مستعمل)

۲۴ بهمن ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

آگهی مزایده اقلام مازاد (نو و مستعمل)

" آگهی مزایده "

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد اقلام مازاد (نو و مستعمل) مربوط به دپارتمان آسیاب مواد خود را از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به فروش برساند. لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 26/11/1401 به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، پلاک 11 ،طبقه اول امور اداری مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 02/12/1401  تحویل نمایند.

 


مطالب مرتبط