خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

افزایش 20درصدی تولید کلینکر نسبت به سال گذشته

۲۲ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

افزایش 20درصدی تولید کلینکر نسبت به سال گذشته

 جلسه GMR عملکرد 5 ماهه شرکت سیمان کردستان در تاریخ شنبه 20 اسفندماه 1401 برگزار شد•

 موارد زیر  مهمترین موضاعات جلسه می باشد:

• 20%فزایش میزان تولید کلینکر نسبت به سال گذشته

• رشد 10%یزان فروش داخلی سیمان نسبت به سال گذشته

• رشد 7%ود خالص نسبت به سال گذشته• اجرای برنامه شرکت با هدف افزایش صادرات


روابط عمومی سیمان کردستان


مطالب مرتبط