خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

گزارش 6 ماهه GMR سیمان کردستان

۳۰ فروردین ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

گزارش 6 ماهه GMR سیمان کردستان

 

جلسه GMR عملکرد 6 ماهه شرکت سیمان کردستان در تاریخ یک شنبه 27  فروردین ماه 1402 برگزار شد•

 موارد زیر  مهمترین موضاعات جلسه می باشد:

افزایش تحویل داخلی و رشد صادرات در اسفندماه

رشد ۱۷%میزان تولید در شش ماهه سال مالی نسبت به سال مالی قبل

رشد ۲۰%سود عملیاتی در شش ماهه سال مالی نسبت به سال مالی قبل

رشد ۲۷%سود خالص در شش ماهه سال مالی نسبت به سال مالی قبل

دستیابی به حاشیه سود عملیاتی ۴۰% حاشیه سود خالص ۳۲%

 روابط عمومی سیمان کردستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مرتبط