خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مناقصه خرید سنگ گچ

۳۰ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

آگهی مناقصه خرید سنگ گچ

 

" آگهی مناقصه عمومی "

شرکت سیمان کردستان در ﻧﻈﺮ دارد دارد نسبت خرید 20 هزار تن سنگ گچ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﺧـﻮد به نشانی شهرستان بیجار کیلومتر 5 جاده تکاب ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ سیمان کردستان طبق آنالیز و شرایط اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه حداکثر تا تاریخ چهار شنبه  31/03/1402 به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، پلاک 11 ،طبقه اول امور اداری و همچنین واحد بازرگانی کارخانه سیمان کردستان مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 04/04/1402  تحویل نمایند.

 

 

  


مطالب مرتبط