خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

سیمان کردستان روی ریل رکورد زنی صادرات

۰۸ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

سیمان کردستان روی ریل رکورد زنی صادرات

سیمان کردستان در خرداد ماه ۱۴۰۲ بار دیگر رکورد جدید صادرات ماهانه با ۷۴۰۰۰ تن ثبت کرد.که نسبت به رکورد قبلی در اردیبهشت ماه 1402 با 54000 تن، 37 درصد افزایش داشت. این رشد حاکی از کیفیت بالای کلینکر ، مشتری مداری و دستیابی به برنامه های صادراتی شرکت است.

روابط عمومی سیمان کردستان

 


مطالب مرتبط