خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آسفالت جاده روستای الوندقلی

۱۵ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی و نظر به حمایت از روستای الوند قلی طی دوسال گذشته مکاتبات با اداره کل صمت استان در خصوص رعایت تبصره ۶ ماده چهارده قانون معادن ( برگشت بخشی از حقوق دولتی جهت آسفالت جاده معدن) شروع گردید و با حمایت و پیگیری اداره کل صمت استان و فرمانداران محترم بیجار نهایتا این امر به نتیجه رسید و عملیات آسفالت جاده روستایی الوند قلی در دستور کار قرار گرفت ، لازم بذکر است که در کنار این امر موارد دیگری از جمله گرمایش مسجد روستا ، احداث آبشخوری حیوانات روستایی و ... نیز از محل مسئولیت اجتماعی اجرا گردیده و ادامه دارد .

 روابط عمومی سیمان کردستان


مطالب مرتبط