خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

موفقیت های شرکت سیمان کردستان در عملکرد 10 ماهه سال مالی

۳۰ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

موفقیت های شرکت سیمان کردستان در عملکرد 10 ماهه سال مالی
در تاریخ یکشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ جلسه OKR/GMR تیرماه و تجمعی ده ماهه سال مالی جاری با حضور مدیران ارشد هلدینگ سیمان غدیر برگزار گردید، موارد زیر از مهمترین موضوعات جلسه می باشد:
  • رشد 12%میزان تولید کلینکر و رشد 25%تولید سیمان نسبت به سال مالی قبل
  • رشد 2%میزان فروش و رشد 46%درآمدهای عملیاتی نسبت به سال مالی قبل
  • رشد 104%سود عملیاتی و رشد 121%سود خالص نسبت به سال قبل
  • دستیابی به حاشیه سود عملیاتی 36%در سال مالی جاری
 روابط عمومی سیمان کردستان

مطالب مرتبط