خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

انتخاب مدیر کنترل کیفیت تلاشگر

۰۷ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

انتخاب مدیر کنترل کیفیت تلاشگر
انتخاب آقای ابراهیم محمدی مقدم مدیر کنترل کیفیت سیمان کردستان به عنوان مدیر کنترل کیفیت تلاشگر استان کردستان در سال ۱۴۰۲ 
روابط عمومی شرکت سیمان کردستان

مطالب مرتبط