خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مناقصه ارتقا PLC

۰۸ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

آگهی مناقصه ارتقا PLC

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد جهت ارتقا PLC  مربوط به سنگ شکن ، استاکر و ریکلایمر و سوخت رسانی و نمونه گیر(Upgrade PLC)

 از طریق مناقصه عمومی به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه و بازدید از محل کارخانه حداکثر تا تاریخ 1402/08/14 به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند نبش کوچه البرز پلاک 11 طبقه اول ،امور بازرگانی و یا دبیرخانه کارخانه سیمان کردستان به نشانی : بیجار کیلو متر 5 جاده تکاب  مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 20/08/1402  به دفتر مرکزی و یا واحد دبیرخانه کارخانه تحویل نمایند.

 


مطالب مرتبط