خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مناقصه جهت لوله کشی خط انتقال

۲۳ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

  آگهی مناقصه جهت لوله کشی خط انتقال

 

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد  جهت لوله کشی خط انتقال آب کارخانه از طریق مناقصه عمومی به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت رسمی شرکت به نشانی: https://www.kordestancement.com/ مراجعه وحداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 11/09/1402 به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند نبش کوچه البرز پلاک 11 طبقه اول امور بازرگانی و یا دبیرخانه کارخانه سیمان کردستان به نشانی : بیجار کیلو متر 5 جاده تکاب  مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل نمایند.

 

جهت دریافت اسناد مناقصه کیلیک کنید.


مطالب مرتبط