خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مناقصه بهره برداری از معدن

۲۷ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

آگهی مناقصه بهره برداری از معدن

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد، نسبت به عملیات چالزنی، آتشباری، بارگیری و حمل 2.150.000 تن سنگ آهک، شیل، مارل  به همراه بارگیری و حمل 200.000 تن  خاک رس ( باطله برداری ) از معدن الوند قلی واقع در شهرستان بیجار را مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. . لذا از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت رسمی شرکت به نشانی   https://www.kordestancement.com مراجعه و جهت بازدید تا مورخ 07/09/1402اقدام نمایند و همچنین حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 11/09/1402 به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند نبش کوچه البرز پلاک 11 طبقه اول امور بازرگانی و یا دبیرخانه کارخانه سیمان کردستان به نشانی : بیجار کیلو متر 5 جاده تکاب  مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل نمایند.  

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید


مطالب مرتبط