خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

مناقصه قرارداد بیمه جامع سالیانه شرکت سیمان کردستان

۰۸ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

  مناقصه قرارداد بیمه جامع سالیانه شرکت سیمان کردستان

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد، نسبت ﺑﻪ بیمه جامع سالیانه خود از طریق مناقصه عمومی در قالب بیمه مسئولیت مدنی ،  بیمه درمان تکمیلی ،  بیمه عمر و حادثه و بیمه حوادث  گروهی ،  بیمه آتش سوزی و همچنین بیمه باربری بین الملی، مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه  به شرکتهای  حقوقی واجد شرایط واگذار و از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت رسمی شرکت به نشانی   https://www.kordestancement.com مراجعه و تا پایان وقت اداری مورخ 1402/11/14  به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند نبش کوچه البرز پلاک 11 طبقه اول امور بازرگانی و یا دبیرخانه  مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل نمایند.  

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید


مطالب مرتبط