خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مناقصه بیمه جامع سالیانه آهک صنعتی بیجار کردستان

۱۷ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

آگهی مناقصه بیمه جامع سالیانه آهک صنعتی بیجار کردستان

شرکت آهک صنعتی بیجار کردستان ( سهامی خاص )  در نظر دارد، نسبت ﺑﻪ بیمه جامع سالیانه خود از طریق مناقصه عمومی در قالب بیمه مسئولیت مدنی ،  بیمه درمان تکمیلی ،  بیمه عمر و حادثه و بیمه حوادث  گروهی ،  بیمه آتش سوزی و همچنین بیمه باربری بین الملی، مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه  به شرکتهای  حقوقی واجد شرایط واگذار و از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت رسمی شرکت به نشانی   https://www.kordestanlime.com مراجعه و یا از طریق تماس تلفنی با واحد اداری : 24-08738238112 و یا شماره 09186612771 - 09182633828 و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/11/1402  به آدرس استان کردستان شهرستان بیجار ، کیلومتر 6 جاده بیجار تکاب ، جنب کارخانه سیمان کردستان ، کد پستی : 6651177001  امور بازرگانی و یا دبیرخانه  مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل و یا ارسال نمایند . 


مطالب مرتبط