خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

معارفه مدیر کارخانه

۱۷ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

معارفه مدیر کارخانه

در تاریخ دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ مراسم معارفه جناب آقای مهندس محمد حسن تفرجی به عنوان مدیر کارخانه سیمان کردستان و جناب آقای مهندس محمدکاظم فرکیش به عنوان جانشین مدیر کارخانه انجام شد .
 روابط عمومی شرکت سیمان کردستان


مطالب مرتبط