خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مناقصه عمومی حمل کلینکر صادراتی  

۱۷ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

 آگهی مناقصه عمومی حمل کلینکر صادراتی  

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد نسبت به حمل حدودا 100 هزار تن کلینکر صادراتی از مبدا کارخانه سیمان کردستان به مقصد ریلی پایانه دوسر ( استان کردستان واقع در شهرستان قروه )  خود را از طریق مناقصه  عمومی ، مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکاران حمل واجد شرایط واگذار نماید . لذا از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت رسمی شرکت https://www.kordestancement.com/  مراجعه و تا پایان وقت اداری مورخ21/11/1402به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند نبش کوچه البرز پلاک 11 طبقه اول امور بازرگانی و یا دبیرخانه کارخانه سیمان کردستان به نشانی : بیجار کیلو متر 5 جاده تکاب  مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل نمایند.

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید.


مطالب مرتبط