خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مناقصه حمل مازوت

۱۵ اسفند ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

آگهی مناقصه حمل مازوت

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد، نسبت ﺑﻪ حمل 5.000.000 لیتر مازوت از پالایشگاه نفت تهران شهر ری به مقصد شرکت سیمان کردستان واقع در استان کردستان شهرستان بیجار از طریق مناقصه عمومی، به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار و از متقاضیان محترم درخواست می گردد پیشنهاد قیمت خود را از قرار هرلیتر به نشانی ایمیل        Commercial@kordestancement.com تا ساعت 13 مورخ 15/12/1402 ارسال نمایند.

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید


مطالب مرتبط