خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

دریافت ایزو 17025

۲۲ اسفند ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

دریافت ایزو 17025

 با توجه به الزام ایزو 17025 مبنی بر شرکت آزمایشگاه های کلیه کارخانجات سیمانی که دارای گواهینامه ایزو 17025 یا در خواست اعطای آن را داد اند در آزمون مهارت یا مقایسات بین آزمایشگاهی ، در سال جاری آزمایشگاه شرکت سیمان کردستان با شرکت در این مقایسات حائز گرید عالی شده که نشان از صحت و دقت بالای نتایج آزمایشگاهی دارد .

 روابط عمومی شرکت سیمان کردستان


مطالب مرتبط