خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

دریافت ایزو 26000

۲۲ اسفند ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

دریافت ایزو 26000

شرکت سیمان کردستان در مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ مورد ممیزی ایزو ۲۶۰۰۰ قرار گرفت که پس از ارزیابی و تطابق فعالیتها و فرآیندها با اصول استاندارد بین المللی مسئولیت اجتماعی، موفق به اخذ گواهینامه ISO 26000 از شرکت BRSM گردید.
دریافت گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰ سندی بر تعهد شرکت سیمان کردستان در ارتقای رسالت مسئولیت اجتماعی، افزایش رضایتمندی ذینفعان، مشارکت در توسعه جامعه، استفاده بهینه از منابع، رعایت مسائل زیست محیطی، ارائه آموزش‌های اثر بخش و رویه های منصفانه می باشد .

 روابط عمومی شرکت سیمان کردستان


مطالب مرتبط