خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

فراخوان طراحی المان یادمان شهید گمنام

۱۲ فروردین ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

فراخوان طراحی المان یادمان شهید گمنام

بـــدینوســیله از عــموم هنرمــندان، معــماران، طراحــان و علاقــه منــدان در زمینه طراحی المان های شهری دعوت به عمل می آید نسبت به طراحی المان یادواره ش.ه.ی.د گمنام در محل کارخانه سیمان کردستان با شرایط زیر اقدام فرمایند .

+ حفظ شان و جایگاه شهید گمنام
+ مرتبط بودن المان با صنعت سیمان
+ تناسب المان با سازه موجود

علاقه مندان طرح های پیشنهادی را در قالب فایل jpg همراه بـا شماره تماس و مشخصات فــردی به آدرس ایمیــل kcc.hrm@kordestancement.com تا پایان ساعـــــت کـــاری چهارشــنبه 1403/01/15 ارسال نمایند .

امکان بازدید میدانی با هماهنگی قبلی مقدور می باشد .
جهت دریافت مقیاس دقیق محل اجرای پروژه به سایت شرکت سیمان کردستان به آدرس www.kordestancement.com مراجعه نمایید .

به طرح پیشنهادی برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد .

روابط عمومی شرکت سیمان کردستان

 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

 


مطالب مرتبط