خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مزایده فروش سیمان صادراتی

۲۷ فروردین ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

آگهی مزایده فروش سیمان صادراتی

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد، نسبت به فروش حداکثر 75 هزار تن از انواع سیمان خاکستری  به کشور روسیه از طریق مزایده عمومی،مطابق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.لذا ازمتقاضیان محترم درخواست می گردد، جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به سایت رسمی شرکت www.Kordestancement.com مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 28 /01/1403 به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین،ابتدای خیابان الوند،نبش کوچه البرز،پلاک 11 طبقه اول ،واحد دبیرخانه مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل نمایند.

جهت دریافت اسناد مزایده کلیک کنید.

 


مطالب مرتبط