خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

تجدید مناقصه عمومی ساخت قطعات شل کوره کارخانه سیمان کردستان

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

تجدید مناقصه عمومی ساخت قطعات شل کوره کارخانه سیمان کردستان

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد، نسبت ﺑﻪ ساخت قطعات شل کوره از طریق مناقصه عمومی، مطابق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار کند از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت رسمی شرکت به نشانی   https://www.kordestancement.com مراجعه و تا پایان وقت اداری مورخ 08/03/1403به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، نبش کوچه البرز، پلاک 11، طبقه اول، امور بازرگانی و یا دبیرخانه کارخانه سیمان کردستان به نشانی: بیجارکیلومتر 5 جاده تکاب مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل نمایند. 

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید


مطالب مرتبط