خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

تجدید مناقصه عمومی پوشش کاری کارخانه سیمان کردستان

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

تجدید مناقصه عمومی پوشش کاری کارخانه سیمان کردستان

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد، نسبت ﺑﻪ اجاره مونتاژ و دمونتاژ3500 مترمربع داربست، اجرای شاسی کشی و زیرسازی پوشش 20 تن و پوشش کاری ساختمان تغذیه لوشه3500 مترمربع از طریق مناقصه عمومی، مطابق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار کند از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت رسمی شرکت به نشانی   https://www.kordestancement.com مراجعه و تا پایان وقت اداری مورخ 01/03/1403به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، نبش کوچه البرز، پلاک 11، طبقه اول، امور بازرگانی و یا دبیرخانه کارخانه سیمان کردستان به نشانی: بیجار کیلو متر 5 جاده تکاب مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل نمایند. 

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید


مطالب مرتبط