خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام پروژه بهینه سازی یک دستگاه الکتروفیلتر موجود کوره و آسیاب مواد به بگ هوس "

۰۶ خرداد ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد، جهت انجام پروژه بهینه سازی یک دستگاه الکتروفیلتر موجود کوره و آسیاب مواد به بگ هوس .مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه  از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت رسمی شرکت به نشانی   https://www.kordestancement.com مراجعه و تا پایان وقت اداری مورخ 1403/03/26 به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، نبش کوچه البرز، پلاک 11، طبقه اول امور بازرگانی  مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل نمایند.  

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید


مطالب مرتبط