خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

تجدیدآگهی مناقصه عمومی ارتقا PLC

۲۰ خرداد ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

تجدیدآگهی مناقصه عمومی ارتقا PLC

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد، نسبت ﺑﻪ جهت ارتقا PLC  مربوط به سنگ شکن ، استاکر و ریکلایمر و سوخت رسانی و نمونه گیر((Upgrade PLC از طریق مناقصه عمومی، مطابق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به افراد حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت رسمی شرکت به نشانی  https://www.kordestancement.comمراجعه و تا پایان وقت اداری مورخ 1403/04/06به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، نبش کوچه البرز، پلاک 11، طبقه اول، مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل نمایند. 

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید


مطالب مرتبط