خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مناقصه عمومی خرید سنگ گچ

۲۰ خرداد ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

آگهی مناقصه عمومی خرید سنگ گچ

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد، نسبت ﺑﻪ خرید حدود 30.000 تن سنگ گچ کلوخه به ابعاد 0-40 سانتیمتر با آنالیز شیمیایی مندرج در اسناد، از طریق مناقصه عمومی، مطابق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت رسمی شرکت به نشانی  https://www.kordestancement.comمراجعه و تا پایان وقت اداری مورخ 06/04/1403به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، نبش کوچه البرز، پلاک 11، طبقه اول یا دبیرخانه کارخانه سیمان کردستان واقع در کیلومتر 5 جاده تکاب، پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل نمایند. 

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید.


مطالب مرتبط