خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مناقصه خرید آجرنسوز

۲۱ خرداد ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

آگهی مناقصه خرید آجرنسوز

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد، نسبت ﺑﻪ خرید  * 8 متر آجر منیزی اسپینلی 80-85 درصد و* 6 مترآجر منیزی کرومیتی 80 درصد، از طریق مناقصه عمومی، مطابق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به افراد حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت رسمی شرکت به نشانی  https://www.kordestancement.comمراجعه و تا پایان وقت اداری مورخ 06/04/1403به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، نبش کوچه البرز، پلاک 11، طبقه اول، مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل نمایند

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید.

 


مطالب مرتبط