با ما در تماس باشید

با ارسال نظرات، سوالات، انتقادات و پیشنهادات ما را در ارایه خدمات هرچه بهتر یاری فرمایید.

مدیران


رضا نیک پور: (۰۲۱)۸۸۶۶۸۹۵۲ (مدیرعامل)
مدیرمالی: (۰۲۱)۸۸۶۶۸۹۵۶ (مدیر مالی )
مدیربازرگانی: (۰۲۱)۸۸۶۶۸۹۵۸
( مدیربازرگانی)
علیرضا همتی: (۰۸۷)۳۸۲۳۳۸۰۰۲ ( رییس کارخانه)

واحد فروش


مسعود قائم پناه: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۸۹ (مدیر فروش)
بهروز رضانیا: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۱۱ (سرپرست فروش استان کردستان)
آقای بیدوند: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۱۲ (سرپرست حسابداری فروش)
واحد تحویل: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۷۳
پدرام: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۷۴ (کارشناس فروش آهک)
مهندس امیر حتمی: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۱۱ (کارشناس فروش آذربایجان شرقی و غربی)
افشین کردعلی: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۱۱ (کارشناس فروش زنجان)
فکس واحد فروش : (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۱۳

امور سهام


جهت ارتباط سریعتر درصورت تمایل شماره همراه خود را در متن پیام درج نمایید.
ارسال