با ما در تماس باشید

با ارسال نظرات، سوالات، انتقادات و پیشنهادات ما را در ارایه خدمات هرچه بهتر یاری فرمایید.

مدیران


رضا نیک پور: (۰۲۱)۸۸۵۲۲۲۴۹ (مدیرعامل )
حسین ویسی: (۰۲۱)۸۸۵۲۲۲۴۸ (مدیر مالی )
امیر احمدنژاد: (۰۲۱)۸۸۵۲۲۲۴۱
( مدیربازرگانی)
علیرضا همتی: (۰۸۷)۳۸۲۳۳۸۰۰۲ ( رییس کارخانه)

واحد فروش


مسعود قائم پناه: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۸۹ (مدیر فروش)
هوشنگ رنجبران: (۰۹۱۲)۰۷۷۸۱۷۴ (مهندسی فروش- ارتباط با مشتری)
بهروز رضانیا: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۱۱ (سرپرست فروش استان کردستان)
خانم خدابنده لو: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۱۲ (سرپرست حسابداری فروش)
واحد تحویل: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۷۳
پدرام: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۷۴ (کارشناس فروش آهک)
مهندس امیر حتمی: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۱۱ (کارشناس فروش آذربایجان شرقی و غربی)
میثم الیاسوند: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۱۱ (کارشناس فروش همدان)
افشین کردعلی: (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۱۱ (کارشناس فروش زنجان)
فکس واحد فروش : (۰۸۷)۳۸۲۳۸۰۱۳

امور سهام


جهت ارتباط سریعتر درصورت تمایل شماره همراه خود را در متن پیام درج نمایید.
ارسال