سیمان‌های آمیخته

سیمان‌های آمیخته با ترکیبات (pozzolan-flyash-limestone) و بلین های مختلف با روش Separate Grinding یا همان سایش جداگانه به دست می آید. تولید سیمان به روش سایش جداگانه خود دارای مزایای زیر است.

سیمان‌های آمیخته -

سیمان‌های آمیخته با ترکیبات (pozzolan-flyash-limestone) و بلین های مختلف با روش Separate Grinding  یا همان سایش جداگانه به دست می آید. تولید سیمان به روش سایش جداگانه خود دارای مزایای زیر است.

مزایای استفاده از سیمان آمیخته در بتن:

  • کنترل واکنش آلکالی – سنگدانه و بهسازی دوام بتن
  • کاهش گرمای هیدراتاسیون سیمان
  • کاهش تخلخل و نفوذپذیری بتن  
  • افزایش مقاومت بتن در برابر فروشویی در آبهای جاری
  • افزایش مقاومت بتن در برابر پدیده کربناته شدن  و حملات شیمایی سولفاتها
  • تقویت رفتار مکانیکی بلند مدت بتن
  • بهبود زمان گیرش سیمان و جلوگیری از گیرش کاذب

جدول مشخصات محصولسایر محصولات